Hüseyin Bircan
  İcatlar-Keşifler
 

İcatlar ve Keşifler

 

- - Ateş
80.000 yıl önce, ateş yakmayı bulur. Ya iki ağaç parçasını sürterek ya da çakmaktaşlarını birbirine vurarak yapar bunu.
 
M.Ö. 40.000
- -
Suda yüzen kütük
- - Dallardan yapılmış kulübe
- - Sıcak çorba
- - Takılar: Kemikten ve çakıl taşından yapılmıştır.
 
M.Ö. 30.000
- -
Resim
: Mağaraların iç duvarlarında bulunan resimlerin renkleri, topraktan ve başka doğal boyalardan elde edilmektedir. Belki yazının kaynağını da burada görmek gerekir. Konuşma diline gelince, başlangıç dönemi bilinmiyor.
 
M.Ö. 25.000
- -
Özel Aletler
: Taş balta, kemik bıçak, kemikten ya da balık kılçığından yapılmış dikiş iğnesi.
 
M.Ö. 10.000
- -
Köpek
: Zekası, koku alma yetisi, belleği, aynı zamanda arkadaşa olan gereksinimiyle köpek, on bin yıldır avda olduğu kadar kulübede de insanın sadık dostudur.
 
M.Ö. 7500
- -
Göl üzerine kurulmuş köy: Düşmanlardan, insanlardan ya da hayvanlardan uzakta yaşama olanağını verir.
 
M.Ö. 5000- - Domuz ve koyun yetiştirme, ardından öküzün evcilleştirilmesi. Bin yıl sonra horoz ve tavukların evcilleştirilmesi.
- - Dokuma: Önce, Mısır'da yün dokunur, iki bin yıl sonra ketenin, ardından Hindistan'dan gelen pamuğun dokunmasına geçilir.
- - Kano: Sazların deriyle kaplanmasından oluşur. Ziftle su geçirmezliği sağlanır. Bazı yörelerde ağaç kullanılarak daha büyük tekleneler yapılabilmiştir. 157 metre uzunluğa, 26 metre genişliğe sahip Nuh'un Gemisi'nde olduğu gibi.
 
M.Ö. 4000
- -
Çömlekçilik
: Çin'de ve Akdeniz kıyılarında ortaya çıkmıştır.
 
M.Ö. 3000
- - Tekerlek: KAlde'de (Bugünkü Irak) İbrahim Peygamber'in doğduğu Ur şehrinde ortaya çıkmıştır. Bütün zamanların en önde gelen buluşudur.
- - Zamanın bölünmesi: Sümerler (Asya halkı), gündüz ve geceyi, toplamı yirmi dört saat olan on iki döneme bölerler.
 
M.Ö. 2780
- -
Takvim
: 365 günlük olup, Mısırlı rahiplerce hazırlanmıştır.
 
M.Ö. 2500
- - Altın takılar, madeni ayna, keten elbise, takma saç, yüksek tabaknın oynadığı oyun takımları, mobilya (masa, tabure, yatak), tuvalet eşyaları (cımbız, tarak) Mısırlılarca sık sık kullanılır.
- - Firkete Cam: Mısır'da bulunmuştur.
ArrayArray - - Saban: Genel olarak Akdeniz kıyılarında kullanılır. Çin'de ve İran'da ortaya çıkışı iki bin yıl daha eskiye dayanır.
- - Araba: Parmaklı tekerlekleri olup, hayvan koşulmuştur.
- - Kayak, buz pateni: Avrupa'nın kuzeyindeki Frizlerin ulaşım aracıdır.
 
- - Yazı: Mezopotamya'da (bugünkü Irak), M.Ö. 4000 yılına doğru ortaya çıkmıştır.
 
M.Ö. 2000
ArrayArray - - Ticaret gemisi: Dört köşeli yelkeni olup, ağaçtan yapılmadır. Dümen yerini tutan bir küreği vardır.Bu gemilerle Fenikeliler (bugünkü Lübnanlılar) açık denizde günlerce yolculuk yapmaktan çekinmemişlerdir.
 
M.Ö. 1500
- -
Kedi
: Büyük bir sevgi ve saygı görüp mumyalaştırıldığı Mısır'da evcilleştirilmiştir.
 
M.Ö. 1050
- -
Alfabe
: Fenikeliler bulmuş, Yunalılar tarafından yeniden gözden geçirilmiştir. Adını Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan Alfa ve Beta'dan alır.
 
M.Ö. 800
- - Testere, mala, rende, çekül.
 
M.Ö. 776
- -
Olimpiyat Oyunları
: Olympos'ta Zeus'a adanan bu oyunlar beş gün sürer. 394- 1896 yılları arasında dört yılda bir olurdu. Kadın ya da erkek bütün Yunanlılar eskiden beri spor oyunlarına tutkunluk derecesinde düşkündüler.
 
M.Ö. 687
- -
Para
: Lidya'da (bugün Türkiye'nin bir parçası), Kral Gyges tarafından bulunmuştur.
 
M.Ö. 600
- -
Elektrik
: Çok sayıda teoremin yaratıcısı olan Thales, oğuşturulmuş amberin küçük parçacıkları çektiğini gözlemler: O halde burada, amberin Yunan dilindeki karşılığı olan eletron adını verdiği bir akışkanın varlığı söz konusudur.
 
M.Ö. 500
- -
Kiremitler
, çuha giysiler, kaldırım taşı döşenmiş yollar, yağ kandili, Roma evlerinde gündelik kullanıma girer.
- - Sirk, Romalılar, halk oyunlarını, özellikle de gladyatörlerin yırtıcı hayvanlarla ya da kendi aralarında dövüşürken ortaya koydukları oyunları çok severlerdi.
 
M.Ö. 400
- -
Atom
: Yunanlı filozof Demokritos, bütün canlı varlıklarla onların çevresinde yer alan nesnelerin atom denilen aynı taneciklerden oluştuğunu düşünür.
 
M.Ö. 300
- -
Güneş saati, su saati
: Bir konuşmacının yaptığı konuşmanın uzunluğunu belirlemek, süreyi ölçmek amacıyla Yunanlılar tarafından bulunmuştur.
- - Eyer: Ata binmek için.
- - Su Kemeri: Romalılar, günlük suyu şehirlere, hamamlara, lağımlara getirdiler.
- - Roma Arabası: Dört atın koşulu olduğu bir arabadır.
 
M.Ö. 280
- -
İskenderiye feneri
: Beyaz mermerden yapılmış ve odun ateşiyle ışıklandırılmış olup, dünyanın yedi harikasından biridir.
- - Kano: Sazların deriyle kaplanmasından oluşur. Ziftle su geçirmezliği sağlanır. Bazı yörelerde ağaç kullanılarak daha büyük tekleneler yapılabilmiştir. 157 metre uzunluğa, 26 metre genişliğe sahip Nuh'un Gemisi'nde olduğu gibi.
 
M.Ö. 250
- -
Güneş ışığı yansıtıcısı
: Arkhimedes burgusu, Arkhimedes bulmuştur.
 
M.Ö. 150
- -
Emmebasma tulumba
: Ktesibios icat etmiştir.
 
M.Ö. 120
- -
Fıçı bira ve uzun pantolonlar
Roma dönemindeki Galya'da.
 
M.S. 80
- -
Aeolipil:
İlk buharlı, tepkili makinedir. Heron bulmuştur.
- - Satranç: Hindistan'da ortaya çıkmıştır.
- - Marsilya sabunu, köylü dolabı, reçeller, Avrupa'da ortaya çıktı.
 
M.S. 368
- -
Hastane
: Hıristiyanların buluşu olup, idaresinde keşişler yer almıştır. Yoksulları iyileştirmenin yanı sıra cüzzamlıları soyutlamaya da yönelik olan bir yerdir.
- - Kayağan taşından yapılmış çatı: Avrupa'da evlerin yapımında kullanılmıştır.
 
M.S. 500
- - Üçgen biçiminde yelken.
- - Okul: Charlemagne'ın bulmuştur.
- - Hamut: At arabası.
- - Araba: Parmaklı tekerlekleri olup, hayvan koşulmuştur.
- - Kayak, buz pateni: Avrupa'nın kuzeyindeki Frizlerin ulaşım aracıdır.
 
- - Yazı: Mezopotamya'da (bugünkü Irak), M.Ö. 4000 yılına doğru ortaya çıkmıştır.
 
M.S. 900
- -
Nal ve üzengi
: İlki at, diğeri binici içindir.
- - Ocak: Bugünkü şömineler.
- - Yel değirmenleri ve su değirmenleri: İran ve Çin'de kullanılmaya başlanmıştır.
- - Mum: İçyağından yapılmıştır.
 
M.S. 1100
- -
Katedraller
: Onları yapmak için, el arabası, palanga, çıkrık, pencerelerinde ise vitray kullanılmıştır.
- - Müzik notaları: Latince yazılmış bir ilahinin sözlerine göre, Benedikten Tarikatı keşişi Guido d'Arezzo tarafından bulunmuş bir sistemdir.
 
M.S. 1190
- -
Pusula
: Avrupa'ya gelir, ancak Çinliler daha önceleri kullanmışlardır.
- - Kaz tüyü: Yazmak için kullanılmıştır.
 
M.S. 1240
- -
Arap rakamları
: Romen rakamlarının yerini almıştır.
 
M.S. 1250
- -
Banyo
: küvet bulunana kadar çamaşır leğeninde yapıldı.
- - Kıç bodoslama dümeni: Gemilerde kullanılmaya başlanmıştır.
- - Kum Saati
 
M.S. 1300
- -
Çatal
: Önce bunu yeni bir silah sanan İngiltere Kralı I. Edward'a sunulmuştur. Ama herkesin kullanması için aradan 250 yılın geçmesi gerekir.
- - Makas, düğmeler (giysiler için), Sarkaçlı duvar saati
 
M.S. 1350
- -
Uçurtma
: Kültürümüze girer. Oysa Çinliler daha önceleri biliyorlardı.
 
M.S. 1316
- -
Gözlük
, daha doğrusu, çok iyi göremeyen yaşlı insanlar için yakını gösteren mercek. Miyopların gözlük takabilmek için 1450 yılını beklemeleri gerekecektir.
 
M.S. 1320
- -
Oyun Kağıtları
: Çin'de ortaya çıkmıştır.
 
M.S. 1346
- -
Top
: İngilizler, Fransızları yenmek için Grecy Meydan Savaşı'nda kullanmışlardır. Daha önceleri Araplar ve Çinliler de bu silahı kullandılar.
 
M.S. 1450
- -
Ayna:
Sırla kaplı olup, camdan yapılmıştır.
- - Saltanat Arabası: Deriden yapılma, makaslarla yaylanma sistemi sağlanmış bir arabadır.
- - Posta: Fransa'da XI. Louis tarafından kurulmuştur.
- - Basımevi: Çinlilerin onu 800 yılına doğru bulmuş oldukları söylenir.
 
12 Ekim 1492
- -
Kristof Kolomb,
bilinmeyen topraklara ulaşır. Bahamalar, çok geçmeden Antiller gibi. Onbeş yıl sonra, keşfin onurunu yanlışlıkla Amerigo Vespucci'ye yüklenen bir coğrafyacı, yeni dünyaya onun ismini verecektir. (Amerika)
 
M.S. 1490
- - Tabak ve peçete.
 
M.S. 1492
- -
Kakao:
Kristof Kolomb'un ananas, tütün, Hint tavuğu ve horozu, başka bie deyişle erkek ve dişi hindiyle birlikte Amerikayı aynı zamanda keşfettiği üründür.
 
M.S. 1534
- -
Patates:
Peru'dan getirilmiştir. Parmentier'in onu Parislilere yedirebilmesi için 1788 yılını beklemesi gerekecektir.
 
M.S. 1543
- -
Dünya yuvarlaktır
: Güneşin çevresinde döner. Bunu keşfeden Kopernik'tir. O günlerde çoğu kişi buna inanmamıştır.
- - Kayağan taşından yapılmış çatı: Avrupa'da evlerin yapımında kullanılmıştır.
 
M.S. 1554
- -
İşaretler:
Geometri ile ilgili.
- - Anatomi: Michel Servet akciğer dolaşımı üzerinde incelemeler yapar. William Harvey 1628'de kan dolaşımını bulacaktır.
 
M.S. 1570
- - Diş fırçası: İspanya Büyükelçisi tarafından Fransa'da saraya sunulmuştur.
 
M.S. 1592
- - Termometre: Eski Yunan'dan beri bilinen bir ilkeyi Galileo geliştirir.
- - Vida: Burgulu bir çivi. Ancak girdiği delikten nasıl çıkacağı henüz bilinmez. Tornavida yüz yıl sonra ortaya çıkacaktır.
 
M.S. 1600
- -
Ulusal marş
: İsviçreliler bulmuştur.
 
M.S. 1607
- -
Müzik yazısı
: Monteverdi, beş çizgili portre üzerine Orfeo'yu (ilk opera) yazar.
 
M.S. 1610
- -
Mikroskop
: Hollanda'da Cornelius Van Drebbel tarafından bulunmuştur.
 
M.S. 1625
- -
Halk arabası
: Camlı kapıları olan, herkesin binebildiği bir arabadır.
- - Şemsiye: İngilizler bulmuştur.
- - Sofra bıçağı
 
M.S. 1642
- -
Hesap Makinesi
: Blaise Pascal tarafından icat edilmiştir.
 
M.S. 1644
- -
Barometre
: Torricelli icat etmiştir.
 
M.S. 1653
- -
Mektup kutusu
: Paris'te ortaya çıkmıştır.
 
M.S. 1666
- -
Bilardo
: XIV. Louis tarafından ortaya çıkarılmıştır.
 
M.S. 1658
- -
Banknot
: Stockholm Bankası tarafından İsveç'te piyasaya sürülür. Fransa'da 1914 yılına kadar altın karşısındaki değerine göre değiş tokuş edilecektir.
 
M.S. 1670
- -
Cep saati
: Hollanda'lı Huyghens'in buluşudur.
 
M.S. 1681
- -
Düdüklü tencere
: Denis Papin bulmuştur. Sert etleri pişirme özelliğine sahiptir.
 
M.S. 1684
- -
Kahvehane
: Paris'te Sicilyalı François Procope tarafından açılmıştır.
 
M.S. 1711
- -
Diyapazon
: Haendel'in orkestrasında trompetçi olan John Shore tarafından bulunmuştur. Bu alet, müzisyenlere "la" sesini verir.
 
M.S. 1712
- -
Buhar makinesi
: İngililtere'de Thomas Newcomen tarafından yapılmıştır.
 
M.S. 1726
- -
Ansiklopedi
: İngilizler, Fransızları yenmek için Grecy Meydan Savaşı'nda kullanmışlardır. Daha önceleri Araplar ve Çinliler de bu silahı kullandılar.
 
M.S. 1752
- -
Paratoner:
Benjamin Franklin tarafından bulunmuştur. Aynı zamanda odun sobasını da icat etmiştir.
 
M.S. 1755
- -
Kuzine:
Beauvais'de, Boudin tarafından üretilmiştir.
 
M.S. 1764
- -
Jenny:
Pamuk eğirme makinesidir.
 
M.S. 1765
- -
Lokanta:
Paris'te Mösyö Boulanger tarafından ortaya çıkarılmıştır.
 
M.S. 1769
- -
Ağır yük arabası:
Cugnot icat etmiştir. Buharla çalışır. Önden çekişli ilk otomobildir.
 
M.S. 1770
- -
Banyo teknesi
 
M.S. 1779
- -
Madeni köprü:
İngiliz Abraham Darby'nin, Severn Nehri üzerine kurduğu, dökme demirden yapılma bir köprüdür.
 
M.S. 1778
- -
Klozet
: Joseph Bramah tarafından İngiltere'de patenti alınmış, gündelik kullanıma 1860'da kanalizasyon tesisatından sonra Londra'da girmiştir.
 
M.S. 1772
- -
Görünmez mürekkep:
Süt ve limon suyuyla yapılmış olup, İngilizler tarafından bulunmuştur.
 
M.S. 1783
- -
Uçan balon
: İlk yolcuları bir horoz, bir koyun ve bir ördek olmuştur.
 
1 Ocak 1788
- -
The Times
: Londra'da yayın hayatına başlar ve her gün çıkar.
 
M.S. 1790
- -
Takma diş
: İlk takma diş, suaygırı dişinden yapılmıştır.
- İlkel bisiklet: Kont de Sivrac'ın buluşudur.
 
M.S. 1792
- -
Merkezi ısıtma
: Londra'daki İngiltere Bankası'nda kullanılmıştır. Paris'te ilk ısıtılan bina, 1833'de enstitü binasıdır.
- - Sigara: İspanya'da elde sarılmıştır. Sanayi halini alıp üretilmesi, 1853'de Küba'da gerçekleşir.
 
M.S. 1642
- -
Hesap Makinesi
: Blaise Pascal tarafından icat edilmiştir.
 
7 Nisan 1795
- -
Metrik Sistem
: Büyük Britanya, İrlanda, Kanada ve A.B.D. dışında kalan bütün ülkelerde benimsenir.
 
M.S. 1794
- -
Telgraf
 
M.S. 1795
- -
Kurşun kalem
 
M.S. 1797
- -
Paraşüt
: 27 yaşındaki Andre-Jacques Garnerin, Paris'teki Monceau Parkı'nın üzerine, uçan balondan atlamıştır.
 
M.S. 1800
- -
Elektrik pili
: İtalyan fizikçi Alessandro Volta tarafından icat edilmiştir..
 
M.S. 1803
- -
Buharlı gemi
: Amerikalı Robert Fulton tarafından geliştirilmiştir.
 
M.S. 1804
- -
Lokomotif
: İngiliz Richard Trevithick tarafından icat edilmiştir.
 
M.S. 1805
- -
Stetoskop
: Doktor Laennec'in buluşudur.
 
M.S. 1818
- -
Kan verme
: Doktor James Blundel, Londra'daki Guy's Hospital'da gerçekleşir.
 
M.S. 1823
- -
Piyano
: Paris'te Erard tarafından bulunmuştur.
 
M.S. 1824
- -
Hayvanları koruma derneği
: Londra'da kurulur.
 
M.S. 1824
- - Kibrit: İngiltere'de bulunmuştur.
 
M.S. 1826
- -
Konserve kutusu
: İngiltere'de Thomas Newcomen tarafından yapılmıştır.
 
M.S. 1830
- -
Dikiş makinesi
: Barthelemy Thimonnier tarafından icat edilmiştir.
 
M.S. 1834
- -
Biçerdöver:
Altın bulmak için akın eden madencileri beslemek amacıyla Cyrus McCormick'in Amerika'da yaptığı bir makinedir.
 
M.S. 1838
- -
Pervane:
Sir Fracis Pettit Smith'in ortaya çıkardığı bir alet olup, Archimedes gemisinde kullanılmıştır.
- - Çim biçme makinesi: İngilizler bulmuştur.
- - Poker
 
M.S. 1836
- -
Altıpatlar:
A.B.D.'de Samuel Colt'un buluşudur.
 
M.S. 1840
- -
Posta Pulu:
James Chalmers adlı bir İskoç bulmuştur.
 
M.S. 1846
- -
Anestezi:
Bostonlu doktorlar William Morton ve John W. Jackson bu iş için eter kullanmışlardı.
 
M.S. 1849
- -
Çengelli iğne:
Walter Hunt icat etmiştir.
 
M.S. 1851
- -
Çamaşır Makinesi:
Amerikalı James King tarafından icat edilmiştir.
 
M.S. 1852
- -
Gaz Lambası
 
M.S. 1853
- -
Asansör:
Elisha Otis tarafından bulunmuştur.
 
M.S. 1859
- -
Petrol kuyusu
: İlk petrol kuyusu Pensilvanya'nın Titusville yöresinde kurulur. Albay Drake yirmi bir metre derinlikte petrol bulur.
 
M.S. 1860
- -
Emniyet Kilidi
: Yale tarafından icat edilmiştir.
- - Pastörize etme: İlk önce sütü, ardından diğer gıdaları uzun süre saklamak amacıyla Louis Pasteur tarafından bulunmuştur.
 
M.S. 1867
- -
Dinamit
: Alfred Nobel tarafından icat edilmiştir.
- İlkel bisiklet: Kont de Sivrac'ın buluşudur.
 
M.S. 1863
- -
Futbol
: İngiltere'de ortaya çıktı.
 
Ocak 1863
- -
Metro
: Londra'da törenle açıldı. Buhar gücüyle çalışan metro, ilk yıl dokuz buçuk milyon yolcu taşıdı.
 
M.S. 1869
- -
Renkli fotoğraf
: Louis Ducos de Hauron ortaya çıkarmıştır.
 
M.S. 1870
- -
Dinamo:
Zenobe Gramme tarafından icat edilmiştir.
 
M.S. 1876
- -
Telefon:
Alexandre Graham Bell tarafından bulunmuştur.
 
21 Ekim 1879
- -
Ampul
: Thomas Edison tarafından bulunmuştur.
 
M.S. 1877
- -
Gramafon
: Thomas Edison tarafından icat edilmiştir.
 
M.S. 1874
- -
Daktilo
: Amerika'da Remington tarafından bulunmuştur.
 
M.S. 1878
- -
Su ısıtıcısı
: Güneşle çalışan bu cihazı Augustin Mouchot bulmuştur.
 
M.S. 1879
- -
Yazar kasa
: Amerikalı William Burroughs tarafından bulunmuştur.
 
M.S. 1881
- -
Elektrikli tramvay
: Alman Werner von Siemens tarafından bulunmuştur.
 
M.S. 1883
- -
Gökdelen
: Willam Le Baron Jenney, Chicago'da, metalik yapı kafesli dokuz katlı bir bina yapar.
 
M.S. 1884
- -
Çöp kutusu
: Amerikalı vali Eugene Poubelle, ev atıklarının toplanmasında kap kullanılmasını zorunlu hale getirir.
 
M.S. 1886
- - Petrolle çalışan otomobil: İlk olarak Daimler yapmıştır.
 
M.S. 1889
- -
Eiffel Kulesi
: Fransız Devrimi'nin yüzüncü yılı dolayısıyla yapılmıştır.
- - Bisküvi
 
M.S. 1890
- -
Havalandırma cihazı
: Newyorklu McLeod American Pneumatic Company, kışın ısınmak, yazın serinlemek için için bir hava dolaşım sistemi kurar.
 
9 Ekim 1890
- -
Motorlu uçuş:
Clement Ader, buhar makinesinin hareket geçirdiği Eole'ün içinde, yerden birkaç santim yükselmeyi başarır.
 
M.S. 1891
- - Elektrikli ütü.
- -
Vantilatör
: Zenobe Gramme tarafından icat edilmiştir.
- - Periskop: Jean Rey ve Jules Carpentier tarafından bulundu. Bu denizaltı yapımının başlangıcı sayılır.
 
M.S. 1892
- -
Coca-Cola:
Atlanta'da eczacılık yapan doktor Pemberton'un, içinde gizemini hala koruyan 7 X maddesi ile birlikte on beş maddenin bileşiminden oluşturduğu bir içecektir.
 
M.S. 1893
- -
Fermuar:
Amerikalı W. L. Judson icat etmiştir.
- - Aspirin: Kimyager Adolf von Bayer bulmuştur.
 
M.S. 1894
- -
Parmak İzi:
İlk olarak emniyet müdürü Alphonse Bertillon bu sayede suçluları belirlemiştir.
 
M.S. 1895
- -
Radyografi:
Wilhelm Roentgen, eşinin elinin saydam bir şekilde filme çekilmesini sağlayan, açıklanması güç ışınlar keşfeder: X ışınları.
 
M.S. 1895
- -
Tıraş bıçağı:
Değiştirilebilir bıçağıyla King Camp Gillette'in tasarımıdır.
 
28 Aralık 1895
- -
Sinema:
Lyonlu Auguste ve Louis Lumiere kardeşler tarafından bulunmuştur.
 
M.S. 1895
- -
Tekerlek:
Otomobiller için olup, sökülük takılabilir niteliktedir. Clermont- Ferrandlı Michelin kardeşlerin buluşudur.
 
2 Haziran 1896
- -
Radyo
: Rus Aleksandr Popov, 250 metrelik uzaktan ilk telsiz telgraf mesajını iletir. Marconi, üç yıl sonra Manş'ın ötesine yayın yapmayı başarır.
 
17 Aralık 1903
- -
Uçak
: Orville Wright'ın geliştirdiği ilk uçak, 3 metre yükselerek 30 metre yol alır.
 
M.S. 1905
- -
İzafiyet (Görelilik)
: Albert Einstein'ın 26 yaşındayken bulduğu bir teoridir.
- Disk freni: Otomobil yapımcısı Alexandre Darracq'ın buluşudur.
- Çizgi film: İlk olarak Amerikalı Winsor McCay tarafından yapılmıştır.
 
M.S. 1913
- - Çapraz bulmaca: New York World okuyucularına sunulmaya başlanmıştır.
 
M.S. 1914
- -
Sutyen
: Caresse Crosby tarafından bulunmuştur. Bu bayan, buharlı geminin yaratıcısı Robert Fulton'un torunudur.
 
M.S. 1916
- -
Zırhlı savaş arabası (Tank)
: İngilizler yapmıştır.
 
M.S. 1920
- -
Kol Saati:
Saatlerini bileklerine tutturma alışkanlığın edinen, 1914 savaşına katılmış askerler bulmuştur.
 
M.S. 1922
- -
Buzdolabı:
Amerika'da bulunmuştur. Avrupa'ya beş yıl sonra gelmiştir.
 
M.S. 1924
- -
Kağıt mendil
 
6 Ekim 1927
- -
Sesli sinema
: Caz Şakıcısı filminde Al Jolson'la başlar.
 
20 Mayıs 1927
- -
Atlantik'in geçilmesi
: Uçakla hiç konaklamadan, Charles Lindbergh otuz üç buçuk saatlik bir uçuşla Atlantik'i geçmeyi başarır.
 
M.S. 1928
- -
Yapışkan bant
 
M.S. 1930
- -
Otomatik çamaşır makinesi
: Amerika'da kullanılmaya başlanmıştır.
 
M.S. 1931
- -
Elektrikli tıraş makinesi
: Jacob Schick tarafından bulunmuştur.
 
M.S. 1936
- -
Televizyon
: 22 Kasım'da BBC düzenli yayınlara başlar. John Logie Baird, ilk denemelerini 1925'te gerçekleştirmişti.
Kaplumbağa: Volkswagen, hükümetin bir "halk arabası" tasarlamasını istemesi üzerine, Ferdinand Porsche tarafından Almanya'da tasarlanır. Yirmi milyondan fazla Kaplumbağa üretilecektir.
 
M.S. 1938
- - Fotokopi: New York'ta kserografi yöntemiyle yapılır.
 
M.S. 1939
- -
Helikopter
: Rus Igor Sikorsky tarafından bulunmuştur.
- - Bisküvi
 
M.S. 1940
- -
Radar
: Büyük Britanya'da geliştirilmiştir.
- - Tükenmez kalem: Biro Kardeşler'in patentini aldığı bu kalem ilk kez Arjantin'de satılmıştır.
 
M.S. 1941
- -
Penisilin:
Alexander Fleming'in 1928'de bulduğu madde, başarıyla denenir.
 
M.S. 1942
- -
Atom enerjisi:
Chicago'da, Enrico Fermi atom pilini çalıştırır.
 
15 Temmuz 1945
- -
Atom bombası:
New Mexico'da Alamogordo Çölü'nde denenir. 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın yedinci büyük şehri olan Hiroşima haritadan silinir.
 
M.S. 1944
- -
Tepkili uçak:
Alman Hava Kuvvetlerinde kullanıma girer.
 
M.S. 1946
- -
Bilgisayar:
Eniac adlı ilk bilgisayar, on basamaklı iki sayıyı üç mikro saniyede çarpar. Ancak buna karşılık, 30 ton ağırlığında olup, 18.000 lambayla çalışmaktadır.
 
M.S. 1954
- -
Organ nakli:
Boston'da ilk böbrek nakli yapılır. 1967'de ilk kalp nakli Güney Afrika'da doktor Christian Bernard tarafından yapılmış, ancak hasta on gün sonra hayatını kaybetmiştir.
 
29 Mayıs 1953
- -
Everest'e tırmanış:
8880 metre yüksekliğindeki bu dağa ilk tırmananlar Sir Edmund Hillary ile Tenzing Norgay adındaki dağcılardır.
 
4 Ekim 1957- - Yapay uydu: Sovyetler Birliği tarafından Sputnik adlı uyduyu uzaya fırlattı.
 
M.S. 1958- - Stereo ses sistemi
 
M.S. 1960- - Lazer
 
16 Temmuz 1969
- -
Ay'a yolculuk
: Apollo 11 adlı uzay mekiği, Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins adlı üç astronotu Ay'a götürür.
- - Renkli Televizyon: Ay yolculuğu milyonlarca seyirciye naklen renkli olarak yayınlanır.
 
M.S. 1971
- - Mikroişlemci: Bilgisayar ve bilgisayarlı cihazların beyni.
 
25 Temmuz 1978
- -
Tüp bebek
: İngiltere'de yapılmıştır.
 
M.S. 1979
- -
Walkman
: Amatör golf oyuncusu, aynı zamanda Sony'nin yaratıcısı olan Akio Morita'nın buluşudur.
 
M.S. 1981- - Telsiz Telefon
- -
Airbag
 
M.S. 1990- - Çanak anten
- - Cep Telefonu
- -
İndükleme yoluyla ısınan fırın
 
M.S. 1993- - Görüntülü telefon
 
M.S. 1995- - Internet
 

 
 
 
  Bugün 13 ziyaretçi (40 klik)  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=